Contabilitate financiara

Obiectivul general – Dezbaterea se va axa pe urmatoarele obiective principale: Familiarizarea cu termenii cheie, conceptele si tehnicile specifice contabilitatii financiare; Identificarea diferentelor culturale in prezentarea situatiilor financiare. Acest curs are ca scop sa ofere o privire de ansamblu asupra conceptelor, practicilor si principiilor aferente contabilitatii financiare

Obiective specifice – dupa finalizarea cu succes a acestui curs, studentul va fi capabil: sa cunoasca si sa inteleaga principiile de baza ale contabilitatii financiare si instrumentele necesare pentru deciziile de management; sa inteleaga contabilitatea financiara ca sistem informational, formele de organizare ale entitatilor, utilizatorii informatiei financiare raportate, sistemele de organizare ale contabilitatii financiare, reglementarile contabile nationale si standardele de raportare financiara internationale; sa cunoasca sistemele de raportare financiara ( national si internationale) si sa comunice informatiile financiar- contabile diversilor utilizatori: situatia pozitiei financiare ( active, capitaluri proprii si datorii); situatia rezultatului global ( cheltuieli, venituri si rezultate) situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarii capitalurilor proprii, politici contabile si note explicative etc si alte tipuri de rapoarte financiare; sa inteleaga si sa aplice recunoasterea in contabilitate a tranzactiilor si evenimentelor privind imobilizarile, stocurile, creantele, trezoreria, datoriile, capitalurile proprii, veniturile, cheltuielile si rezultatele; sa cunoasca si sa inteleaga sistemul informational financiar, evenimentele dupa incheierea exercitiului financiar, cazuri speciale; sa inteleaga si sa poata sa aplice indicatorii minimali de analiza financiara; sa prezinte si sa interpreteze situatiile financiare raportate pentru a servii deciziilor diferitelor categorii de utilizatori

Contact

Pentru orice nelamurire iti stam la dispozitie. Scrie-ne un mesaj si te asiguram ca iti vom raspunde cat de repede putem.