Contabilitate financiara

Obiectivul general – Dezbaterea se va axa pe urmatoarele obiective principale: Familiarizarea cu termenii cheie, conceptele si tehnicile specifice contabilitatii financiare; Identificarea diferentelor culturale in prezentarea situatiilor financiare. Acest curs are ca scop sa ofere o privire de ansamblu asupra conceptelor, practicilor si principiilor aferente contabilitatii financiare

Obiective specifice – dupa finalizarea cu succes a acestui curs, studentul va fi capabil: sa cunoasca si sa inteleaga principiile de baza ale contabilitatii financiare si instrumentele necesare pentru deciziile de management; sa inteleaga contabilitatea financiara ca sistem informational, formele de organizare ale entitatilor, utilizatorii informatiei financiare raportate, sistemele de organizare ale contabilitatii financiare, reglementarile contabile nationale si standardele de raportare financiara internationale; sa cunoasca sistemele de raportare financiara ( national si internationale) si sa comunice informatiile financiar- contabile diversilor utilizatori: situatia pozitiei financiare ( active, capitaluri proprii si datorii); situatia rezultatului global ( cheltuieli, venituri si rezultate) situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarii capitalurilor proprii, politici contabile si note explicative etc si alte tipuri de rapoarte financiare; sa inteleaga si sa aplice recunoasterea in contabilitate a tranzactiilor si evenimentelor privind imobilizarile, stocurile, creantele, trezoreria, datoriile, capitalurile proprii, veniturile, cheltuielile si rezultatele; sa cunoasca si sa inteleaga sistemul informational financiar, evenimentele dupa incheierea exercitiului financiar, cazuri speciale; sa inteleaga si sa poata sa aplice indicatorii minimali de analiza financiara; sa prezinte si sa interpreteze situatiile financiare raportate pentru a servii deciziilor diferitelor categorii de utilizatori

Related Projects
    Contact Us

    We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

    Not readable? Change text. captcha txt

    Start typing and press Enter to search