Finante generale

Obiectivul general – Explicarea si interpretarea relatiei de influenta cu impact financiar exercitata de mediul extern asupra organizatiei economice. Intelegerea si utilizarea conceptelor de baza din domeniul finantelor in surprinderea interactiunii mediului extern asupra organizatiei.

Obiective specifice – Intelegerea modului de functionare a sistemelor financiare, a pietelor financiare precum si interactiunea organizatiei economice cu acestea. Aprofundarea conceptului de valoare in timp a banilor si impactul acestuia asupra proiectelor de investitii ale organizatiei economice. Intelegerea conceptelor de risc si rentabilitate si utilizarea acestora in cadrul analizei investitiilor realizate de catre organizatia economica pe piata de capital. Constientizarea roliului si locului care revine conceptului de presiune fiscala in administrarea afacerilor

Related Projects
    Contact Us

    We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

    Not readable? Change text. captcha txt

    Start typing and press Enter to search