Calitate si performanta in afaceri

Obiectivul general – cunoasterea, intelegerea si operarea cu diferite concepte referitoare la managementul calitatii si al performantei organizatiei in situatii concrete de afaceri

Obiective specifice – definirea notiunilor de calitate si performanta in afaceri si a principiilor lor de baza, recunoasterea obiectivului „calitate si performanta” ca avantaj competitiv in organizatii; Intelegerea si operarea cu diferite notiuni si concepte aferente managementului calitatii si performantei organizatiei, cunoasterea instrumentelor si metodelor lor specifice; Planificarea calitatii cu scopul satisfacerii cerintelor clientilor si evaluarii performantelor afacerii; intelegerea clientilor, a limbajului si cerintelor reale ale acestora; cunoasterea si analiza diferitelor modele de management al calitatii si performantei: ISO 9000, TQM SIX SIGMA, LEAN; Utilizarea diferitelor instrumente ala managementului calitatii pentru solutionarea problemelor si imbunatatire continua; Dobandirea de catre studenti a unei experiente practice in domeniul prin realizarea unui proiect in echipa si participarea la rezolvarea de studii de caz

Related Projects
    Contact Us

    We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

    Not readable? Change text. captcha txt

    Start typing and press Enter to search