Analiza economico-financiara

Obiectivul general- dezvoltarea competentelor in domeniul epistemologiei analizei economico- financiare, in vederea decelarii caracteristicilor definitorii, a relationarii competentelor intrinseci, prin modele pertinente si relevante,a evaluarii starii prin metodologii adecvate si formularii deciziilor de performare, intr-un mediu dynamic, asigurand euristica demersului

Obiective specifice- Identificarea conceptelor si teoriilor economice associate intreprinderii / organizatiei; Explicarea si interpretarea relatiilor dintre entitatile intreprinderii / organizatiei; Aplicarea instrumentului adecvat pentru rezolvarea unei probleme vizand relatiile dintre subdiviziunile intreprinderii / organizatiei ; Evaluarea critic- constructive a explicarii si / sau rezolvarii unei probleme vizand functionarea intreprinderii / organizatiei; Elaborarea unei analize privind relatiile cu implicatii economice dintre subdiviziunile intreprinderii / organizatiei; Identificarea implicatiiloe economice associate functionarii si administrarii unei subdiviziuni a intreprinderii / organizatiei; Explicarea si interpretarea implicatiilor economice si sociale associate functionarii si administrarii unei subdiviziuni a intreprinderii / organizatiei; Aplicarea instrumentarului specific pentru analiza functionarii unei subdiviziuni a intreprinderii / organizatiei; Evaluarea critic- constructiva a explicarii si / sau rezolvarii unei probleme vizand functionarea si administrarea unei subdiviziuni a intreprinderii / organizatiei; Elaborarea unui studio privind functionarea si administrarea unei subdiviziuni a intreprinderii / organizatiei

Contact

Pentru orice nelamurire iti stam la dispozitie. Scrie-ne un mesaj si te asiguram ca iti vom raspunde cat de repede putem.