Contabilitate financiara

Obiectivul general – Dezbaterea se va axa pe urmatoarele obiective principale:1)Familiarizarea cu termenii cheie, conceptele si tehnicile specifice contabilitatii financiare;2)Identificarea diferentelor culturale in prezentarea situatiilor financiare.

Obiective specifice – Dupa finalizarea cu succes a acestui curs, studentul va fi capabil: sa cunoasca si sa inteleaga principiile de baza ale contabilitatii financiare, conceptele di instrumentele necesare pentru deciziile de management; sa inteleaga contabilitatea financiara ca sistem informational, formele de organizare ale entitatilor, utilizatorii informatiei financiare raportate, sistemele de organizare ale contabilitatii financiare, reglementarile contabile nationale si standardele de raportare financiare internationale, sa cunoasca sistemele de raportare financiara ( national si internationale) si sa comunice informatiile financiar- contabile diversilor utilizatori: situatia pozitiei financiare (active, capitaluri proprii si datorii); situatia rezultatului global ( cheltuieli, venituri si rezultate); situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarii capitalurilor proprii, politici contabile si note explicative si alte tipuri de rapoarte financiare; sa inteleaga si asa aplice recunoasterea in contabilitate a tranzactiilor si evenimentelor privind imobilizarile, stocurile, creantele, trezoreria, datoriile, capitalurile proprii, veniturile, cheltuielile si rezultatele; sa cunoasca si sa inteleaga sistemul informational financiar privind provizioanele, ajustarile contabile pentru inchiderea exercitiului financiar si intocmirea situatiilor financiare, evenimentele dupa incheierea exercitiului financiar, cazuri speciale; sa inteleaga si sa poata sa aplice indicatorii minimai de analiza financiara; sa prezinte si sa interpreteze situatiile financiare raportate pentru a servii deciziilor diferitelor categorii de utilizatori

Contact

Pentru orice nelamurire iti stam la dispozitie. Scrie-ne un mesaj si te asiguram ca iti vom raspunde cat de repede putem.