Raportare si analiza financiara

Obiective specifice – Dupa finalizarea cu success a acestui curs, studentul va fi capabil: sa cunoasca sis a inteleaga principiile raportarii financiare pe baza IFRS, care sprijina deciziile de management; sa inteleaga complexitatea sistemului de raportare financiara, standardele de raportare financiare internationale; sa cunoasca sistemele de raportare financiara IFRS/ GAAP sis a comunice infromatiile financiar-contabile diversilor utilizatori: situatia pozitiei financiare ( active, capitaluri proprii, datorii); situatia rezultatului global ( cheltuieli, venituri, rezultate); situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarii capitalurilor proprii, politici contabile si note explicative si alte tipuri de rapoarte financiare; sa inteleaga sis a aplice recunoasterea in contabilitate a tranxactiilor si evenimentelor complexe privind imobilizarile, stocurile, creantele, trezoreria, datoriile, capitalurile proprii, veniturile, cheltuielile, rezultatele; sa cunoasca sis a inteleaga sistemul informational financiar complex privind provizioanele, ajustarile contabile pentru inchiderea exercitiului financiar si intocmirea situatiilor financiare, evenimente dupa incheierea exercitiului financiar, cazuri speciale; sa prezinte si interpreteze situatiile financiare raportate pentru a servi deciziilor diferitelor categorii de utilizatori, pe baza unor indicatori de analiza financiara

Contact

Pentru orice nelamurire iti stam la dispozitie. Scrie-ne un mesaj si te asiguram ca iti vom raspunde cat de repede putem.