Raportare si analiza financiara

Obiectivul general – Dezbaterea se va axa pe urmatoarele obiective principale: familiarizarea cu termenii cheie, conceptele si tehnicile specifice raportarii financiare si analizei financiare; Intelegerea si utilizarea diefritelor metode, tehnici si tratamente contabile aplicabile raportarii financiare conform IFRS / GAAP

Obiectivele specifice – dupa finalizarea cu succes a acestui curs, studentul va fi capabil: sa cunoasca si sa inteleaga principiile raportarii financiare pe baza IFRS, care sprijina deciziile de management; sa inteleaga complexitatea sistemului de raportare financiara, standardele de raportare financiare internationale; sa cunoasca sistemele de raportare financiara IFRS / GAAP si sa comunice informatiile financiar- contabile diversilor utilizatori: situatia pozitiei financiare ( active, capitaluri proprii si datorii); situatia rezultatului global ( cheltuieli, venituri si rezultate); situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarii capitalurilor proprii, politici contabile si note explicative etc si alte tipuri de rapoarte financiare; sa inteleaga si sa aplice recunoasterea in contabilitate a tranzactiilor si evenimentelor complexe privind imobilizarile, stocurile, creantele, trezoreria, datoriile, capitalurile proprii, veniturile, cheltuielile si rezultatele; sa cunoasca si sa inteleaga sistemul informational financiar complex privind provizioanele, ajustarile contabile pentru incheierea exercitiului financiar si intocmirea situatiilor financiare, evenimentele dupa incheierea exercitiului financiar, cazuri speciale; sa prezinte si interpreteze situatiile financiare raportate pentru a servi deciziilor diferitelor categorii de utilizatori, pe baza unor indicatori de analiza financiara

Contact

Pentru orice nelamurire iti stam la dispozitie. Scrie-ne un mesaj si te asiguram ca iti vom raspunde cat de repede putem.