ANUNȚ IMPORTANT!

Studenții Facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine trebuie să aducă pentru dosarul personal următoarele documente, conform art. 32 din REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Dosarul personal al studentului va cuprinde:

a) Pentru studenții finanțați de la bugetul de stat – originalul foii matricole și al diplomei de bacalaureat sau echivalentă (diplomă de bacalaureat emisă de un alt stat și atestatul de echivalare emis de CNRED – pentru studenții străini); excepție fac studenții admiși pe locurile repartizate olimpicilor, care pot depune copie legalizată sau certificată conform cu originalul, insoțită de o adeverintă din care să rezulte că foaia matricolă și diploma de bacalaureat în original se află la o altă universitate;

b) Pentru studenții de la taxă – originalul foii matricole și al diplomei de bacalaureat sau echivalentă (diplomă de bacalaureat emisă de un alt stat și atestatul de echivalare emis de CNRED/scrisoare de acceptare la studii – pentru studenții străini), copii legalizate sau certificate conform cu originalul;

Studenții Facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine trebuie să aducă pentru dosarul personal următoarele documente, conform art. 30 din REGULAMENTUL PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTERAT

Dosarul personal al studentului va cuprinde:

a) Pentru studenții finanțați de la bugetul de stat – originalul foii matricole/suplimentului la diplomă de licență și al diplomei de licență sau echivalentă (diplomă de licență emisă de un alt stat și atestatul de echivalare emis de CNRED – pentru studenții străini) și originalul foii matricole și al diplomei de bacalaureat sau echivalentă (diplomă de bacalaureat emisă de un alt stat și atestatul de echivalare emis de CNRED – pentru studenții străini);

b) Pentru studenții de la taxă – originalul foii matricole/suplimentului la diplomă de licență și al diplomei de licență sau echivalentă (diplomă de licență emisă de un alt stat și atestatul de echivalare emis de CNRED – pentru studenții străini), copii legalizate sau certificate conform cu originalul și originalul foii matricole și al diplomei de bacalaureat sau echivalentă (diplomă de bacalaureat emisă de un alt stat și atestatul de echivalare emis de CNRED/scrisoare de acceptare la studii – pentru studenții străini), copii legalizate sau certificate conform cu originalul

Contact

Pentru orice nelamurire iti stam la dispozitie. Scrie-ne un mesaj si te asiguram ca iti vom raspunde cat de repede putem.