Marta Christina SuciuProf. Univ. Dr.

POZIŢIA ACTUALĂ: Profesor universitar, doctor, Departamentul de Economie şi Politici Economice. Conducător de doctorat şi membru CSUD, domeniul „Economie 1” Academia de Studii Economice din Bucureşti. Prodecan, responsabil cu activitatea de Cercetare-Dezvoltare-Inovare, Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată (FAETA). Activitate de predare şi cercetare la FAETA (titular al cursului „Metodologia cercetării”, Program Master „Economie Europeană” şi la FABIZ, secţia în limba Engleză (titular al cursurilor cu predare în limba engleză: „Microeconomics” şi „Macroeconomics” la ciclul de licenţă precum şi „Creative and Innovative Management”, Programul de Master „Business Administration”.

PRINCIPALELE ARII DE COMPETENŢĂ / EXPERTIZĂ:
Cercetări trans şi interdisciplinare dedicate: economiei şi societăţii bazate pe cunoaştere şi inovare. Micro & Macroeconomie. Politici economice. Economia creativă şi antreprenoriatul. Managementul creativ-inovativ. Capitalul intelectual. Investiţia în educaţie. Dezvoltarea regională. Dialogul intercultural.

Key note speaker (ECIC 2014; GOAL, 2012; Cairo, 2006). Moderator, membru în comitetul de oprganizare şi evaluator în cadrul unor conferinţe internaţionale: ECKM (2009-Italia, Vicenza, 2010- Portugalia; 2011- Germania, Passau; 2012- Cartagena, Spania; 2013, Kaunas, Lituania, 2015, Italia, Udine); ECIC (2010-pretent); IBIMA (2010, Istambul; 2012, Barcelona; 2014, Viena). Discutant pentru secţiunea doctoranzilor (JURE/EARLI; Munchen, 2013); Raportor (ECCS; Paris, 2005).

Membru al unor asociaţii socio-profesionale: Membru asociat al Grupului de Cercetări Interdisciplinare, Academia Română (CRISFT); mmebru corespondent, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (AOSR), secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie; EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction); RSA (Regional Studies Association); ERSA (European Regional Studies Association); ARSA (Asociaţia Română de Studii Regionale); ICAA (Intellectual Capital Acreditation Association-membru al consilului director internaţional); IAKM (International Association for Knowledge Management), CREE (Centrul Român de Educaţie Economică); Societatea „Business Excellence”.

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:
Studii: Absolvent al Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti (1977-1981).. Pregătire psiho-pedagogică (1978-1981; 2015-POSDRU). Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi Străine, „Engleză avansaţi” (1991). Studii doctorale la ASE din Bucureşti (1989-1995).
Programe de instruire şi de mobilitate internaţională: „Training of trainers” şi „Training of writers”, NCEE (National Centre for Economic Education), SUA (1997-1998). Programe de mobilitate în: Marea Britanie: London School of Economics and Economic Policies, Complexity Group, 2007-2008; Leeds University şi Leeds Career Centre-2002; Notingham Trend University (1997); Irlanda (Limerick University-2007-2008). Institutul Naţional de Cercetări Economice al academiei Cehe (Praga, 1989).

Activitate de cercetare: Cercetător ştiinţific (1983-1990) şi apoi cercetător ştiinţific principal gradul III la Institutul de Economie Industrială din cadrul Institutului Naţional de Cercetăti Economice al Academiei Române (1990-1993). Director / coordonator a 8 contracte de cercetare câştigate prin competiţie şi membru în echipele de cercetare a 30 de contracte. Publicaţii: contribuţii la realizarea a peste 30 cărţi şi peste 150 articole publicate şi / sau prezentate la conferinţe naţioanle şi / sau internaţionale. Google Scholar: 9

Activitate didactică Din 1993 a parcurs succesiv prin concurs principalele etape ale evoluţiei în cariera academică în cadrul ASE din Bucureşti la Departamentul unde activează în continuare: lector (1993-1996); conferenţiar (1996-2000), profesor (2000-prezent); conducător de doctorat (2002-prezent); tutore pentru cercetători postdoctoranzi (2010-2015).

Visiting professor, Modern University, Cairo, Egipt (februarie-martie 2006, cursurile „Microeconomics” şi „Macroeconomics” pentru studenţi şi cursul „Creative economy and knowledge based society”- curs dedicat profesorilor din cadrul universităţii în cadrul unui program de tip „Training for Trainers”.

CADRE UNIVERSITARE FABIZ

Contact

Pentru orice nelamurire iti stam la dispozitie. Scrie-ne un mesaj si te asiguram ca iti vom raspunde cat de repede putem.