Monica Aureliana PetcuProf. Univ. Dr.

  Petcu Monica Aureliana – Profesor universitar doctor
  Departamentul de Analiză şi Evaluare Economico – Financiară
  Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune
  Academia de Studii Economice din Bucureşti

  Educaţie şi formare: Doctor în Economie, domeniul Contabilitate (2004); Stagiu documentare în cadrul Şcolii Doctorale Finanţe-Bănci – Centru de Excelenţă Europeană (1997); Studii aprofundate, specializarea Strategii şi politici financiar-monetare (1995); Licenţiat în economie, specializarea Finanţe, Bănci şi Contabilitate (1994)

  Domenii de interes: analiza economic-financiară, gestiunea afacerii, diagnostic şi strategie, evaluarea întreprinderii

  Membru asociaţii profesionale: Societatea Română de Analiză Economico-Financiară, Camera Auditorilor Financiari din România, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

  Premii
  Premiu pentru rezultate cercetării, articolul: “The integration of the ethical dimension into business education”, Revista Amfiteatru Economic, vol.16, nr. 37/2014, pp. 753-765, finanţare CDI
  Premiu pentru publicarea de articole în reviste indexate ISI pentru articolul „Determinism în evaluarea comportamentului ecologic al consumatorului”, Revista Amfiteatru Economic, 2012, acordat de Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune

  Autor a: 10 cărţi; 53 articole publicate în reviste cotate ISI (7), reviste indexate în baze de date internaţionale (22), reviste de specialitate de circulaţie naţională recunoscute CNCS (17), articole publicate în volumele unor conferinţe naţionale/internaţionale (7)

  Experianţă în proiecte de cercetare: 3 în calitate de director de proiect; 6 în calitate de membru; 9 în calitate de auditor.

  Alte competenţe şi aptitudini: elaborarea de principii, norme şi politici contabile la nivelul societăţilor comerciale; coordonare şi sinteză în domeniul fundamentării bugetelor de venituri şi cheltuieli, în domeniul raportării financiare

  CADRE UNIVERSITARE FABIZ

  Contact

  Pentru orice nelamurire iti stam la dispozitie. Scrie-ne un mesaj si te asiguram ca iti vom raspunde cat de repede putem.